RING OSS - 018 - 44 457 96

Samtalsterapi Uppsala

RING OSS - 018 - 44 457 96

Familjerådgivning

Jag erbjuder även familjeterapi för par med eller utan barn.

Att leva tillsammans i en parrelation eller i familj kan innebära att det ibland uppstår svårigheter och konflikter som inte går att lösa på egen hand. Jag jobbar även med parrelationsproblematik och har arbetat med många olika familjer och par. Kontakta mig för tidbokning när ni behöver samtalterapi i Uppsala!

Behöver ni familjerådgivning i Uppsala?

Familjerådgivning är en form av samtalsterapi i Uppsala som jag erbjuder till par med eller utan barn. Detta är en samtals- och terapiform som fokuserar på att lösa problem och förbättra kommunikationen inom parrelationen eller familjen. Jag erbjuder även familjerådgivning i nära relationer mellan föräldrar och barn eller föräldrar och ungdom. Precis som när jag jobbar med traditionell samtalsterapi i Uppsala är det viktigt för mig att skapa ett tryggt rum där båda parter kan känna sig accepterade och kan vara sig själva. Det ingår i min roll under samtalsterapi i Uppsala att vägleda samtal mellan parterna och låta båda parter uttrycka sitt perspektiv och sin syn. Vi jobbar tillsammans för att komma fram till gemensamma mål under terapin.

Det viktigaste är att ni kan börja se, höra och förstå varandra igen. Jag tar inte parti för den ena eller den andre oavsett vad som kan ha hänt, eller som någon tror har hänt. Det handlar om att jag kommer att försöka förstå er båda, alla inblandade, och vid behov tolka och översätta kommunikationen, så att ett samtal blir möjligt igen. Först därefter går det att bestämma hur relationen ska se ut längre fram. Syftet med att vara ett stöd under samtalsterapi i Uppsala är att skapa nya förutsättningar för er relation, eller att åstadkomma en fredlig separation med förutsättningar för samarbete kring barnen i framtiden.

Familjerådgivning och parterapi är en form av investering i relationen där man har möjlighet att prata med varandra på ett sätt som man kanske inte hinner med i vardagen, och som kan vara svårt att åstadkomma på egen hand. Denna form av samtalsterapi i Uppsala ger er rum att jobba förebyggande, bli mer förstående för varandra och utveckla relationen till mer närhet och ömsesidighet. Exempel på några av de ämnen som kan förekomma under familjerådgivning och samtalsterapi i Uppsala:

  • Parterna önskar förbättra kommunikationen, förstå varandra bättre.
  • Barn och livspussel.
  • Konflikter och bråk. 
  • Ekonomi och finanser.
  • Ansvarsfördelning i relationen. 
  • Hitta tillbaka till att känna kärlek för varandra.

Ni kan vända er till mig för familjerådgivning och samtalsterapi i Uppsala. 

 

Referenser och klientfeedback

Vi har fått en helt ny förståelse för varandra och för vilka vi är, efter bara två samtal med Lennart. Vi hade det bra men bråkade och missförstod varann. Nu känns det helt annorlunda. Vi är jätteglada för det!

- Par i 35-årsåldern som vill gifta sig och skaffa barn