RING OSS - 018 - 44 457 96

Samtalsterapi Uppsala

RING OSS - 018 - 44 457 96

Om Mig

Jag är socialpsykolog som erbjuder samtalsterapi i Uppsala.

Jag erbjuder individualterapi, familjerådgivning och samtalsterapi i Uppsala för livets alla händelser och speciellt vid ångest, depression, tomhet och nedstämdhet. Om du behöver hjälp med att få syn på dig själv, din historia eller din omgivning, kan jag erbjuda samtalsterapi i Uppsala. Ta kontakt när du önskar boka ett möte!

Om Mig

Jag är socialpsykolog och individualterapeut med lång erfarenhet av rehabilitering och samtalsterapi i Uppsala. Jag utgår ifrån humanistisk psykologi och existentiell psykoterapi. Det är många fina ord som betyder att jag inte är intresserad av diagnoser, av hjärnkemi och medicinering eller hanteringsstrategier. Jag utgår från hela personen, helheten, och tar vara på det friska, låter det utvecklas eller återuppstå. Ingen föds med känslomässiga brister eller psykisk sjukdom. Vi drabbas av det ibland p.g.a. den omgivning vi lever i och anpassar oss efter.

Under 80-talet gick jag grundläggande psykoterapiutbildning inom transaktionsanalys och studerade psykodrama, gestaltterapi, konfliktlösning, non-violent-communication, existentiell terapi mm. Det var en spännande tid att börja arbeta inom samtalsterapi i Uppsala. Jag märkte ganska snart att jag var väldigt ung och behövde mer erfarenhet innan jag på allvar kunde ta mig an detta speciella yrke. 15 år, tre företag och tre barn senare kände jag att det var dags att återuppta denna bana. Med kunskaper från socialpsykologi, industriell ekonomi, yoga, många kurser och workshops kan jag nu bidra och arbeta med samtalsterapi i Uppsala på en helt annan nivå. Jag har även skaffat mig en s.k. Steg-1-utbildning i familjeterapi vid Ersta Sköndal högskola.

Att våga är att förlora fotfästet en stund,
att inte våga är att förlora sig själv.

Sören Kierkegaard

Mina stora intressen i livet – förutom människor – är musik och franska, två kunskapsområden som det aldrig går att behärska till fullo men där jag gärna bidrar med det jag förmår. Jag är även utbildad inom naturvetenskap och teknik och har drivit miljöföretag (Biorecro) med koldioxidlagring från atmosfären som specialitet (BECCS), under 6 år på 2000-talet. Musiken utövar jag som ackompanjatör i kammarmusikensemblen Duo Adde och som solopianist på äldreboenden och i kyrkor under artistnamnet Leo Adde.

Samtalsterapi i Uppsala

Många som söker sig till mig för samtalsterapi i Uppsala har kommit från psykiatrin och jag har erfarenhet av att jobba med människor med tyngre problematik och psykiatriska diagnoser. Andra har fallit mellan stolarna i vårt välfärdssamhälle. Det är bra att börja med terapi så tidigt som möjligt innan en sjukdomsutveckling tar fart. Vi är många terapeuter som erbjuder medicinfria alternativ vid begynnande psykisk ohälsa.

Jag erbjuder individualterapi, familjerådgivning och samtalsterapi i Uppsala när du behöver någon att prata med – om dig själv, din historia, din familj. Du kan komma som du är och prata om allt du genomlevt och upplevt. När du behöver få syn på dig själv, din historia eller din omgivning. 

Du är välkommen när du har behov av samtalsterapi i Uppsala!

Ta kontakt när du har behov av samtalsterapi i Uppsala.