RING OSS - 018-444 54 91

Samtalsterapi Uppsala

RING OSS - 018-444 54 91

Om oss

Jag är socialpsykolog som erbjuder samtalsterapi i Uppsala.

Vi erbjuder individualterapi, familjerådgivning, parterapi och samtalsterapi i Uppsala för livets alla händelser och speciellt vid ångest, depression, tomhet och nedstämdhet. Om du behöver hjälp med att få syn på dig själv, din historia eller din omgivning, kan vi erbjuda samtalsterapi i Uppsala.

Kontakta oss när du önskar boka ett möte!

Om Lennart

Lennart Byström, leg. samtsterapeut.

Jag är utbildad socialpsykolog och verksam sedan många år som individual- och familjeterapeut med familjerådgivning, parterapi och rehabilitering. Samtalsterapi Uppsala är det begrepp jag använder för att nå de som behöver någon att prata med. I mitt arbete med terapi använder jag både min utbildning och min samlade kompetens för att vägleda och hjälpa de människor som har det svårt och behöver hjälp att komma vidare för att lösa sina problem.

Jag utgår ifrån humanistisk psykologi och existentiell psykoterapi. Det är många fina ord som betyder att jag inte är intresserad av diagnoser, av hjärnkemi och medicinering eller hanteringsstrategier. Jag utgår från hela personen, helheten, och tar vara på det friska, låter det utvecklas eller återuppstå. Ingen föds med känslomässiga brister eller psykisk sjukdom. Vi drabbas av det ibland p.g.a. den omgivning vi lever i och anpassar oss efter. 

Under 80-talet gick jag grundläggande psykoterapiutbildning inom transaktionsanalys och studerade psykodrama, gestaltterapi, konfliktlösning, non-violent-communication, existentiell terapi mm. Det var en spännande tid att börja arbeta med samtalsterapi. Jag märkte ganska snart att jag var väldigt ung och behövde mer erfarenhet innan jag på allvar kunde ta mig an detta speciella yrke. 15 år, tre företag och tre barn senare kände jag att det var dags att återuppta denna bana. Med kunskaper från socialpsykologi, industriell ekonomi, yoga, många kurser och workshops kan jag nu bidra och arbeta med samtalsterapi i Uppsala på en helt annan nivå. Jag har även skaffat mig en s.k. Steg-1-utbildning i familjeterapi vid Ersta Sköndal högskola.

Att våga är att förlora fotfästet en stund,
att inte våga är att förlora sig själv.

Sören Kierkegaard

Mina stora intressen i livet – förutom människor – är musik och franska, två kunskapsområden som det aldrig går att behärska till fullo men där jag gärna bidrar med det jag förmår. Jag är även utbildad inom naturvetenskap och teknik och har drivit miljöföretag (Biorecro) med koldioxidlagring från atmosfären som specialitet (BECCS), under 6 år på 2000-talet. Musiken utövar jag som ackompanjatör i kammarmusikensemblen Duo Adde och som solopianist på äldreboenden och i kyrkor under artistnamnet Leo Adde.

Om Signe 

Signe Wallin,  leg. samtsterapeut.

Signe är bördig från Lindesberg i Västmanland och har utbildat sig inom vården och genom arbete med personer med särskilda behov av kommunikation och omvårdnad. Genom arbetet med autister och särskilt behövande har Signe utvecklat en speciell lyhördhet för de mest grundläggande mänskliga behoven, för relationer, kontakt och gemenskap.

Signe har tidigt i livet mött människor med olika livsproblem och har en naturlig fallenhet att skala av det som ligger på ytan för att gå direkt på kärnan i problemet. Hon har en alldeles särskild relationell förmåga som är både skarp och avväpnande. Hon ryggar inte för något mänskligt fenomen och har hela livet anförtrotts människors innersta behov och hemligheter. Det har gjort henne väldigt efterfrågad som terapeut och efter flera års eget arbete och internutbildning hos Grupp Occam är hon idag en mycket uppskattad familjeterapeut och relationsvägledare.

Ibland behöver man bearbeta sina egna erfarenheter av att ingå i en relation, ibland finns det tankar och sår från tidigare relationer. Då kan man komma till Signe ensam, utan sin partner. En del problem behöver man lösa enskilt, genom att få hjälp utifrån sitt eget unika perspektiv. För att få en relation att fungera behöver du känna dina egna behov och gränser. Signe är en väldigt lyhörd och inkännande samtalspartner för relationsproblem som måste bearbetas på detta sätt. 

Psykoterapiforskning har visat att många klienter har nytta av ett enda besök. Detta har gett upphov till ett nytt psykoterapibegrepp, känt inom psykoterapilitteraturen som Single Session Therapy (SST), vilket på svenska kallas för Ett Samtal i Taget. Flera analyser som publicerats under senare år om SST har visat att det är en verkningsfull och kostnadseffektiv behandlingsform för många slags psykiska problem och livskriser. Transaktionsanalysen var tidigt ute med detta koncept som man kallar ”bota klienten idag”. Många som sökt terapi hos Signe på Samtalsterapi Uppsala har kunnat få en helt annan livskvalitet efter endast ett samtal.

Signes egna uttrycksformer är visuella och relationella. Hon är aktiv med fotografering, dans och andra konstnärliga medel som styling, inredning, design, utsmyckning och olika former av ceremonier, gärna till musik. Signe har även en bred kunskap om kost och hälsa och har tidigare haft uppdrag som hälsocoach. 

Samtalsterapi i Uppsala – numera på Slottet

Många som söker sig till oss för samtalsterapi i Uppsala har kommit från psykiatrin och vi har stor erfarenhet av att jobba med människor med tyngre problematik och psykiatriska diagnoser. Andra har fallit mellan stolarna i vårt välfärdssamhälle. Det är bra att börja med terapi så tidigt som möjligt innan en sjukdomsutveckling tar fart. Vi är många terapeuter som erbjuder medicinfria alternativ vid begynnande psykisk ohälsa.

Andra söker sig till oss för samtalsterapi i Uppsala efter att ha prövat andra terapiformer och även familjeterapi där tilltalet ibland saknat en dimension. Vi erbjuder ett väldigt gediget terapeutiskt relationsarbete genom detta upplägg. Eftersom vi är två som arbetar med familjer och par kan vi även dela upp oss för enskilda samtal när det finns behov att finna sina alldeles egna uttrycksformer och formuleringar av problem och svårigheter, innan de kan bearbetas i relationen. 

Vi erbjuder individualterapi, familjerådgivning, parterapi och samtalsterapi i Uppsala när du behöver någon att prata med – om dig själv, din historia, din familj. Du kan komma som du är och prata om allt du genomlevt och upplevt. När du behöver få syn på dig själv, din historia eller din omgivning. 

Du är välkommen när du har behov av samtalsterapi i Uppsala!

Samtalsterapeuterna i Uppsala.