RING OSS - 018-444 54 91

Samtalsterapi Uppsala

RING OSS - 018-444 54 91

Samtalsterapi Uppsala

Slottsterapeuterna: Samtalsterapi på Slottet, när du behöver någon att prata med

Kontakta oss

Samtalsterapi

Känner du tomhet och uppgivenhet? Känns livet meningslöst? Känner du dig ensam och oförstådd? Det är inte ovanligt att känna så och det går att göra någonting åt det. När du vill göra en förändring i ditt liv kan du genom samtalsterapi i Uppsala få den hjälp du behöver. Vi erbjuder även distansterapi på webb. Kontakta oss för samtalsterapi och för att boka ett möte!

Familjerådgivning & parterapi

Har du problem i en nära relation? Önskar du att er kommunikation vore mer okomplicerad och kärleksfull? Vi tar även emot par eller familjemedlemmar som genomgår någon form av kris eller problem och som är i behov av familjerådgivning och parterapi för att komma vidare och hitta en lösning.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Samtalsterapi Uppsala – på Slottet

Jag erbjuder familjerådgivning och samtalsterapi i Uppsala eller på distans.

Ibland befinner man sig i en svår situation som en konflikt i familjen, parrelationen eller på jobbet. Andra gånger räcker inte familj och vänner för att hjälpa till med de smärtsamma upplevelserna. Vid dessa tillfällen kan det vara dags att söka stöd och samtalsterapi i Uppsala för att få hjälp med att hantera den egna situationen.

Kontakta oss när du har behov av samtalsterapi i Uppsala – numera på Slottet. 

Välkommen!

Jag heter Lennart Byström och grundade mitt första företag Grupp Occam AB 1987. Som psykoterapeut och socialpsykolog erbjuder jag individualterapi, familjerådgivning och parterapi i Uppsala. Jag är inriktad på att stödja alla som har behov av hjälp för att må bättre och få ett mer tillfredsställande liv. Sedan oktober 2021 arbetar även Signe Wallin som terapeut på Samtalsterapi Uppsala. Läs mer om henne och mig under fliken ”Om Oss”.

Behöver du hjälp med att sätta ord på en svår livssituation? Känns livet tomt och meningslöst? Lever du ett liv utan nära relationer? Vi lever i en komplex samtid där tomhet, ångest, utbrändhet, depression och sömnlöshet har blivit något av vår tids folksjukdomar. Dessa negativa tillstånd får många att känna sig isolerade och frånvarande, både från sig själva och sin omgivning. Om du funderar över detta och inte är nöjd med ditt liv finns det många saker att titta på. I samtalsterapi går vi dit du behöver gå för en förändring. Då kan du också börja leva ett annat liv, om du vill.

Många gånger behövs ett mänskligt möte för att du skall landa och hitta balansen i ditt liv. Att gå i samtalsterapi i Uppsala innebär att du får sätta ord på och formulera din smärta, uttrycka din vilja, komma i kontakt med dina egna behov, kunna ta beslut, göra val och forma din framtid.

Jag är utbildad socialpsykolog och verksam som individual- och familjeterapeut med psykoterapi, familjerådgivning och parterapi. Samtalsterapi i Uppsala är det begrepp jag använder för att nå dem som behöver någon att prata med. I mitt arbete med psykoterapi använder jag både min utbildning och min samlade kompetens för att vägleda och hjälpa de människor som har det svårt och behöver hjälp att komma vidare för att lösa sina problem.

Ingen människa är en ö, vi ingår alla i ett sammanhang och genom samtalsterapi i Uppsala vill jag hjälpa Dig att må bra och fungera bättre i Ditt sammanhang. Det här är Din tid. Din sanning. Ditt utrymme. Genom samtalsterapi i Uppsala är jag här för att hjälpa Dig att våga se och formulera Dig där det behövs i Ditt liv, och jag står på Din sida. 

Våra 3 terapiformer

Klienten står alltid i centrum för samtalsterapi i Uppsala och vi utgår från det som är viktigt för dig att ta itu med här och nu.  Målet är att du skall få syn på dig själv, det som är Du. Det handlar om din plats i din omgivning, att medvetandegöra dina val och hitta en väg framåt. Detta är ett arbete som vi gör tillsammans under samtalsterapi i Uppsala, på plats eller online på distans.

1. Samtalsterapi i Uppsala

Det finns många orsaker till att man väljer att söka samtalsterapi i Uppsala. Det kan till exempel vara en känsla av tomhet, depression, ångest eller utbrändhet. Men det kan också handla om ensamhet, låg självkänsla, separation, sorg, trauman och mycket annat. Vi tror väldigt starkt på mötets helande kraft och styrkan som kan uppstå i mötet mellan människor. I mötet med våra klienter och som aktiva inom samtalsterapi i Uppsala försöker vi skapa en trygg och pålitlig relation och på det sättet hjälpa människor att reflektera över sig själva och att komma vidare i sina relationer och sina liv.

2. Familjerådgivning och parterapi

Vi erbjuder även par- och familjeterapi, med eller utan barn. Ni kan söka samtalsterapi i Uppsala i förebyggande syfte för att underhålla relationen men också för att ta er igenom konflikter i familjen, bearbeta sorg och förluster, hantera otrohet och trauman. Det viktigaste är att få er som blivit osams eller kommit ifrån varandra att börja se, höra och förstå varandra igen. Vi tar inte parti för den ena eller andra oavsett vilka fel som den ena eller båda kan ha begått, eller anklagas för. Det handlar om att förstå varandra och vi tolkar så att ett samtal blir möjligt igen. Först därefter går det att bestämma hur relationen ska se ut längre fram. Syftet med att vara ett stöd under samtalsterapi i Uppsala är att skapa nya förutsättningar för er relation, eller att åstadkomma en fredlig separation med förutsättningar för samarbete kring barnen i framtiden.

3. Sex och relationer

I många fall är det svårt att skapa eller upprätthålla nära relationer. Du kan få hjälp med att förstå dig själv och dina relationsmönster för att komma vidare i Din förmåga att ingå i och upprätthålla en intim relation. Redan i det första mötet kartlägger Signe den form för kommunikation och samtalsterapi som passar just Dig. Många behöver ett tryggt rum där det är möjligt att sätta ord på och i samtal utforska de egna sexuella erfarenheterna och det sexuella samspelet med andra. 

Så här går det till i praktiken:

  1. Vi träffas i smakfulla och rogivande lokaler två trappor upp i Uppsala Slott, ingång C från borggården, se skylt Slottsterapeuterna, för Samtalsterapi i Uppsala under ca en timme, eller ca 75 minuter vid familjeterapi. Vi är även tillgängliga via nätet eller per telefon när ni har behov för Samtalsterapi i Uppsala. Ibland finns vi också i Stockholm och gör även hembesök om nödvändigt. Ingenting är omöjligt.
  2. Vi inleder samtal och skapar en trygg grund där vår roll är att lyssna in på flera plan, inkännande, och med vår kunskap finna ord för det som saknas, brister eller gör ont. Du som klient skall känna dig trygg med att närma dig det som du behöver i ditt liv.
  3. Vi jobbar tillsammans för att komma fram till vad som egentligen hänt, vad som behöver ändras och hur förändringen skall gå till. Det är ett arbete där du som klient både leder och blir ledd. Vi följs åt längs vägen där vi som terapeuter följer dig dit du behöver gå. Du går inte ensam.
  4. Se vår prislista.

Välkommen att ta kontakt om du önskar boka möte för familjerådgivning och parterapi i Uppsala!